Вітаємо вас!

Цей вебсайт створений в якості професійного портфоліо.

Будь ласка, читайте та переглядайте контент вебсайту, який вас цікавить. Але ви не можете розповсюджувати поміщені на сайті матеріали через будь-який інший вебсайт чи програмне забезпечення. Ви можете ділитися з іншими контентом вебсайту, скеровуючи їх на цей сайт згідно з Умовами використання, поданими нижче.

Авторське право

© 2020-2023 mPRO Компанія. Всі права зберігаються.

Усі вебсайти, розташовані на перелічених нижче доменах, включно з субдоменами, створені та підтримуються власником вебсайтів, як зазначено в імпресумі.

https://mpro.company
https://mpro.studio
https://mpro.house

Якщо не зазначено інакше, увесь текст та інша інформація на вебсайтах є інтелектуальною власністю їх власника.

Торгівельні марки

Усі торговельні марки і зареєстровані торговельні марки є власністю відповідних правоутримувачів.

Умови використання і право на користування сайтом

Ці Умови використання стосуються усіх вебсайтів, перелічених у розділі “Авторське право“.

Ці Умови використання (далі також “Умови”) визначають, як ви можете користуватися цим вебсайтом. Використовуючи цей вебсайт, ви показуєте, що приймаєте всі положення Умов використання, а також будь-які Додаткові умови використання (в загальному названі “Умови використання”), викладені на цьому сайті. Якщо ви не погоджуєтеся з цими Умовами використання чи будь-якою їхньою частиною, не користуйтеся цим сайтом.

Відповідно до обмежень, викладених нижче, ви можете:

  • переглядати, завантажувати і роздруковувати захищені авторським правом електронні публікації, зображення, фотографії, текст, відеоматеріали з цього сайту для особистого некомерційного використання;
  • пересилати в особистому листуванні електронні копії публікацій, аудіо- та відеоматеріалів для завантаження або посилання на них.

Ви не можете:

  • розміщувати в інтернеті для загального доступу (на будь-яких сайтах, у файло- та відеообмінних сервісах і соціальних мережах) будь-який контент, включно з ілюстраціями, електронними публікаціями, торговельними марками, фотографіями, відео та статтями з цього сайту;
  • розповсюджувати зображення, електронні публікації, торговельні марки, фотографії, текст та відеоматеріали з цього сайту з будь-яким програмним забезпеченням або як частину програмного забезпечення (у тому числі завантажувати ці матеріали на сервер для використання програмним забезпеченням);
  • відтворювати, розмножувати, копіювати або в інший спосіб використовувати зображення, електронні публікації, торговельні марки, фотографії, текст чи відеоматеріали з цього сайту в комерційних цілях або в обмін на гроші (навіть якщо при цьому не отримується прибуток);
  • створювати з метою розповсюдження будь-яке програмне забезпечення, допоміжні програми та засоби програмного забезпечення, призначені для того, щоб збирати, копіювати, завантажувати, видобувати, витягувати або вибирати дані, HTML, зображення чи текст із цього сайту;
  • використовувати цей вебсайт або його сервіси в неправильний спосіб, наприклад, втручатися в роботу сайту чи його сервісів або заходити на сайт чи його сервіси методами, які не є прямо передбаченими для цього;
  • використовувати цей сайт так, що це завдаватиме чи могло б завдати йому шкоди або заважатиме чи могло б заважати доступу до сайту чи його нормальній роботі; використовувати цей сайт у будь-який незаконний, заборонений, шахрайський чи шкідливий спосіб або в цілях чи для діяльності, що є незаконними, забороненими, шахрайськими чи шкідливими;
  • використовувати цей сайт чи будь-яке зображення, електронні публікації, торговельні марки, фотографії, текст чи відеоматеріали з будь-якою метою, пов’язаною з маркетинговою діяльністю.

Відмова від гарантійних зобов’язань і обмеження відповідальності

Вказані вище сайти та вся інформація, вміст, матеріали, та інші сервіси, доступні для вас через ці сайти, надаються власником на умові «як є». Власник не надає жодних гарантій, висловлених чи не висловлених прямо.

Власник не гарантує, що цей сайт не містить сторонніх вірусів або інших шкідливих компонентів. Власник не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену використанням будь-якого сервісу, або будь-якої інформації, вмісту (контенту), матеріалів, та інших сервісів, доступних для вас через цей сайт, в тому числі, але не виключно, у формі прямої, непрямої, випадкової шкоди, штрафних санкцій та непрямих збитків (включаючи втрачену вигоду).

Порушення Умов використання

Якщо ви в будь-який спосіб порушите ці Умови, власник сайту може (без шкоди для інших своїх прав, передбачених цими Умовами використання) вжити у відповідь на це порушення таких заходів, які вважатиме за потрібні, в тому числі призупинити ваш доступ до цього сайту, заборонити вам доступ до сайту, заблокувати доступ до сайту з комп’ютерів, які використовують Вашу IP-адресу, звернутися до вашого інтернет-провайдера, щоб він заблокував вам доступ до сайту, і/або подати проти вас судовий позов.

Внесення змін

Власник може час від часу вносити зміни в ці Умови використання. Оновлені Умови використання сайту набувають чинності з дати опублікування нової версії Умов на цьому сайті. Просимо вас регулярно переглядати цю сторінку, щоб переконатися, що ви ознайомлені з останньою версією.

Закон і юрисдикція

Ці Умови використання регулюються законодавством України, і мають тлумачитися відповідно до цього законодавства без урахування положень колізійного права. Будь-який позов, що стосується цих Умов використання, має подаватися до суду, юрисдикція якого поширюється на місце реєстрації власника сайту.

Подільність

Якщо суд відповідної юрисдикції визнає будь-яке положення цих Умов використання недійсним, таким, що не має юридичної сили, не підлягає виконанню або суперечить закону, всі інші положення не втратять чинності. Якщо власник mPRO.company не вживає заходів для забезпечення виконання будь-якого з положень цих Умов використання, це не є відмовою і не може тлумачитися як відмова від цього положення або від права вимагати виконання цього положення.

Повнота угоди

Ці Умови використання є повною угодою між вами і власником стосовно використання вами цього вебсайту. Ці Умови замінюють всі попередні угоди, які стосувалися використання вами цього вебсайту.